Odal PPT dekker både Sør-Odal kommune, Nord-Odal kommune og Hedmark fylkeskommune. Tjenesten er en lovpålagt tjeneste i opplæringsloven.