Kjøkkenet lager og leverer mat til sykehjemmene og til Sand- og Mo bosenter. De leverer også mat til egen kantine, pluss kantina i kommunehuset. Vaskeriet vasker, i tillegg til sykehjemmene, arbeidsklær for hjemmetjenesten.