Tekst om hva man tilbyr og åpningstider


Vi tilbyr:

  • vaksinering, råd og veiledning i forbindelse med utenlandsreiser. Avtal time i god tid før reisen.
  • Se link:  FHI sine reisevaksine anbefalinger
  • oppfølging av grunnvaksinasjon for voksne. Det anbefales revaksinering av difteri, stivkrampe, polio, evt. kikhoste hvert 10. år.
  • influensavaksinering: tidspunkt for vaksinering blir annonsert i lokalavisen om høsten
  • tuberkulosearbeid