Velkommen til Nord-Odal

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud til alle skoleelever.

Helsesøster på skolene tilbyr:

  • helseopplysning, undervisning og veiledning både individuelt og i grupper.
  • samtaler med enkeltelever
  • samarbeider med foresatte, skole og andre instanser
  • tiltak med fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • deltar i tverrfaglig samarbeid
  • vaksinasjoner etter Nasjonalt vaksinasjonsprogram

Skolehelsetjenesten har jevnlige samarbeidsmøter med barne- og ungdomspsykiatrien. BUP tilbyr samtaler med barn og foresatte og gir råd og veiledning vedrørende psykisk helse.
 

Sist endret: 11.11.2015
|
|