Helsestasjonen er en del av den kommunale helsetjeneste og har som formål å forebygge sykdom og fremme barns helse.

I Lov om pasient- og brukerrettigheter heter det, § 6 – 1 :

 • Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen de bor eller midlertidig oppholder seg. Foreldrene plikter til å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

  Vi har et ønske om å bidra til å styrke og støtte deg i rollen som forelder/foresatt.

  Helsestasjonsprogrammet :

Alder

Hvem/hva

 

 • Helsesøster tar kontakt med familien innen to uker etter hjemkomst fra fødeavdelingen.
 • Tilbud om barselgruppe med jordmor.

6 uker

 • Kontakt med helsesøster/ lege.
 • Rotavirusvaksine.

3 måneder

 • Kontakt med helsesøster
 • Trippel - HIB – Polio –Prevenar, HepB og Rotavirusvaksine (les mer på www.fhi.no/om-bvp).

4 måneder

 • Barselgruppe med helsesøster og fysioterapeut.

5 måneder

 • Barselgruppe med helsesøster
 • Trippel – HIB – Polio - Prevenar og HepB-vaksine.

6 måneder

 • Kontakt med helsesøster og lege

8 måneder

 • Barselgruppe med helsesøster og tannpleier.

10 måneder

 • Barselgruppe med helsesøster.
 • Forebygging barneulykker.

12 måneder

 • Kontakt med helsesøster og lege.
 • Vaksiner som ved 5 mnd.

15 måneder

 • Kontakt med helsesøster.
 • MMR vaksine.

18 måneder

 • Barselgruppe med helsesøster

2 år

 • Kontakt med helsesøster og lege

4 år

 • Barselgruppe med helsesøster
 • Synstest.

6 år

 • Kontakt med helsesøster og  lege
 • Hørselstest

Dette er de faste kontaktene, individuelle avtaler utover dette tilbys etter ønske og behov.

Helsestasjonstjenesten er en forebyggende tjeneste. Legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen.

Helsestasjon har tilbud om COS-P veiledning.

Lenker:

Ammehjelpen

Info om hodelus

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Helsestasjon 0–5 år