Krav til innhold og behandling av søknader (lovdata.no)

Søknad og dokumentasjon (dibk.no)

Byggesaksblanketter - skjemaer (dibk.no)

Utforming av veger, avkjørsler m.m. (pdf).