Bygg uten å søke (dibk.no)

Veiviser (dibk.no)

Byggeregler (dibk.no)

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (dibk.no)

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (lovdata.no)

Ansvar i byggesaker (lovdata.no)

I enkelte saker kan det være riktig å be om en forhåndskonferanse for nærmere avklaring av rammer (lovdata.no)

Mer om forhåndskonferanse (dibk.no)