Samarbeidsutvalget består dette året av følgende personer:

Representerer

Medlem

Varamedlem

Elever

 

 

 

 

 

 

Foreldre

Bibbi Skogholt

 

Merete Ødegård

 

Stine Ødegård

 

Lærere

Annette Voll

Ida Flikkerud

Agnete Kirkevaag

Unn-Ragnhild Jonsrud

Andre tilsatte

Mona Grinaker Sjøen

Mette Nygaard Moss

Politisk valgt

Benny Nyborg

 

Skolens adm.

Kai Johansen

Eva Oppi Trøftbråten

 Referater:

30.11.15 Referat SMU møte

01.03.16 Referat SMU møte

19.04.16 Referat SMU møte