Samarbeidsutvalget består dette året av følgende personer:

Representerer

Medlem

Varamedlem

Elever

Isabella Valentic

Selma Vestby

Henning Dagfinrud

Thomas Mellemløkken

Mari Bunes

Live Lyng Bekken

Foreldre

Bibbi Skogholt

 

Merete Ødegård

 

Stine Ødegård

 

Lærere

Annette Voll

Ida Flikkerud

Agnete Kirkevaag

Unn-Ragnhild Jonsrud

Andre tilsatte

Mona Grinaker Sjøen

Mette Nygaard Moss

Politisk valgt

Benny Nyborg

 

Skolens adm.

Kai Johansen

Eva Oppi Trøftbråten

 Referater:

30.11.15 Referat SMU møte

01.03.16 Referat SMU møte

19.04.16 Referat SMU møte