SU ved NOU består i år av følgende personer:

Representerer

Medlem

Varamedlem

Elever

 

 

 

 

 

Foreldre

Bibbi Skogholt : Leder

 

Merete Ødegård

 

 

 

Lærere

Annette Voll

Ida Flikkerud

Agnete Kirkevaag : Sekretær

Unn-Ragnhild Jonsrud

Andre tilsatte

Mona Grinaker Sjøen

Mette Nygaard Moss

Politisk valgt

Benny Nyborg

 

Skolens adm.

Kai Johansen

Eva Oppi Trøftbråten

 Referater:

For referater se SMU