Representanter:

Leder: Bibbi Skogholdt

Kasserer: Tone Sæther

Sekretær: Nina Hansen

Nestleder: Merete Ødegård

Styremedlem: Berit Bjørklund og representant som velges fra 9. trinn

 

Neste møte:

Innkalling til årsmøte i Foreldrenes ArbeidsUtvalg

Tid:  Onsdag 14. september 2016 kl. 18.30

Sted: Personalrommet, Nord-Odal ungdomsskole  

Innkalling i PDF format i denne linken

Referat:

Møte i FAU 28.9.15

Årsmøte i foreldrerådet 13.10.15