I Nord-Odal kommune er alle renholdstjenester samlet i en renholdsavdeling.

Renholdet baseres på behovsrenhold på dagtid utfra oppsatte renholdsplaner. Det er ansatt 23 renholdere med varierende stillingsprosenter, totalt ca 15 årsverk.