Mange av de plasskrevende bedriftene i Nord Odal er lokalisert på Granerud Industriområde. Dette området er ettherhvert fylt opp, og kommuene jobber nå for å utvide området.

Handel- og kontorbedrifter er lokalisert i Sand og Mo sentrum. Kommunen disponerer flere bygg (alt leid ut), og har også oversikt over ledige arealer hos private aktører både her og nabokommunene.

Har du næringslokaler/tomt du ønsker å leie eller selge, eller er du på utkikk etter lokaler å leie eller kjøpe?

Ta kontakt med kommunen så vil vi prøve å hjelpe deg.

Granerud

Fleksible lokaler på Granerud

Oppdatert 30.08.2016

På Granerud Industriområde på Sand i Nord-Odal, er det ledige funksjonelle og fleksible lokaler for ulike funksjoner.. Bygget er 1080 kvm i grunnflate, med 2 messaniner i hver ende på hver 216 kvm. 2 store kjøreporter på hver langside av bygget for gjennomkjøring for trailer/lastebil. 4 små kjøreporter. Det er også en egen kontoravdeling med i dag 4 kontorer og mulighet for oppdeling med inntil 4 kontorer i tillegg. Kontakt: Kari og Klaus Thrane tlf. 62 97 65 00, mobil 92 017 017.