Mange av de plasskrevende bedriftene i Nord Odal er lokalisert på Granerud Industriområde. Dette området er etterhvert fylt opp, og kommuene jobber nå for å utvide området.

Handel- og kontorbedrifter er lokalisert i Sand og Mo sentrum. Kommunen disponerer flere bygg (alt leid ut), og har også oversikt over ledige arealer hos private aktører både her og nabokommunene.

Har du næringslokaler/tomt du ønsker å leie eller selge, eller er du på utkikk etter lokaler å leie eller kjøpe?

Ta kontakt med kommunen så vil vi prøve å hjelpe deg.

Granerud