Har du spørsmål knyttet til gjerderett og beiterett finner du mye informasjon om dette på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.