Kontaktopplysninger

Styrer:Astrid Sutterud
Telefon: 62 97 82 60

Besøksadresse
Tiurvegen 7
2120 SAGSTUA
 

Postadresse
Nord-Odal kommune
Postmottak
Sand barnehage
Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA