Velkommen til Nord-Odal

Samarbeidsutvalg (SU)

Leder Tone Bekken Solhaug Foreldrerepresentant    
Nestleder Silje Verket Foreldrerepresentant    
Medlem Sonja Irene Haugen Personalrepresentant Vara Cecilie Krohn Ring
Medlem Malin Veiby Personalrepresentant Vara Liesbeth Hake

Sekretær:  Astrid Sutterud, enhetsleder

Sist endret: 10.10.2016
|
|