Velkommen til Nord-Odal

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget 2016/2017 består av:

Thomas Negård Foreldrerepresentant
Bjørn Henry Haug Foreldrerepresentant
Silje Skoglund Ansattrepresentant
Mona Johnsen Ansattrepresentant
Ragnhild Bunes Sekretær
Benny Nyborg Politisk representant

 

Sist endret: 21.02.2017
|
|