Samarbeidsutvalget 2016/2017 består av:

Thomas NegårdForeldrerepresentant
Bjørn Henry HaugForeldrerepresentant
Silje SkoglundAnsattrepresentant
Mona JohnsenAnsattrepresentant
Ragnhild BunesSekretær
Benny NyborgPolitisk representant