Kontaktopplysninger

Styrer:Ragnhild Bunes
Telefon: 62 97 83 92

Besøksadresse
Østsida 522
2130 KNAPPER
 

Postadresse
Nord-Odal kommune
Postmottak
Knapper barnehage
Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA