Velkommen til Nord-Odal

Satsningsområder 2015/2016

Språk og bevegelse gjennom lek og sosialt samspill

Gi barna mulighet til å uttrykke sine følelser og tanker gjennom lek, språk, bevegelse og sansemotorikk i hverdagen

Språk

 • Fokus på språk gjennom hele dagen
 • Samtale om det vi gjør og opplever
 • Oppmuntre barnas språklige nysgjerrighet og til å bruke språket
 • Bruke bøker og digitalt verktøy
 • Samarbeider med biblioteket om lån av bøker i barnehagen
 • Et barn har hundre språk – ta hensyn til at barn uttrykker seg på mange forskjellige måter

Bevegelse - Sansemotorikk

 • Arbeide med alle sanseområder systematisk gjennom året
 • Styrke samspillet mellom sanser og bevegelser
 • Allsidig bruk av kroppen gjennom bevegelse
 • Bruker barnehagens nærmiljø aktivt
 • Er mye ute hele året
 • Ønsker å gi barna gode opplevelser i naturen
 • Har egen gapahuk og gode turmuligheter i umiddelbar nærhet
 • Gi barna mulighet til bevegelse i hverdagen for både å erfare seg selv og verden omkring

Lek

 • Et mål i seg selv
 • Naturlig og viktig samværs- og væremåte for barn
 • Lystbetont og skjer på barnas premisser
 • En allsidig aktivitet
 • Stimulerer kreativitet og fantasi
 • Tilfredsstiller viktige behov hos barnet
 • Stimulerer utviklingen på alle områder
 • Bearbeider og praktiserer virkeligheten
 • Viktig for læring og utviklingen av språk og kommunikasjon
 • Gjennom lek ærer å forholde seg til andre
 • Grunnlag for vennskap legges - å ha venner gir trivsel
 • Styrker identitet og selvfølelse

Sosialt samspill

 • Gi barna  en trygg start i barnehagen
 • Gi barna mulighet til å knytte gode og trygge relasjoner til de voksne
 • Gi barna mulighet til å oppleve vennskap gjennom lek og samspill med andre barn
 • Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barn lærer i barndommen
 • Vil at barna skal oppleve barnehagen som et godt sted å være; - et sted de vil komme tilbake til

Arbeidsmetoder:

 • Sand barnehage arbeider i små og store prosjekter
 • Temaer tar i hovedsak utgangspunkt i barnas interesser og opplevelser
 • Den voksne er undrende, deltagende og veiledende
 • Fysisk innemiljø er tilrettelagt med «rom i rommet»
 • Basene samarbeider ofte på tvers i forhold til temaer og banas alder
 • Pedagogisk dokumentasjon
 • Observasjon og refleksjon rundt praksis

 

 

Sist endret: 30.06.2015
|
|