KULTUR FOR LÆRING: Språk, bevegelsesglede, lek, relasjoner, vennskap  og realfag

Gi barna mulighet til å uttrykke sine følelser og tanker gjennom språk, bevegelsesglede, lek, relasjoner og vennskap

Språk

 • Å forstå og bli forstått gjennom dialog og samspill gjennom å aktivt bruke språk i hverdagen
 • Språkleker for 6-åringene
 • Oppmuntre barnas språklige nysgjerrighet
 • Samarbeider med biblioteket om lån av bøker i barnehagen
 • Et barn har hundre språk – ta hensyn til at barn uttrykker seg på mange forskjellige måter

Bevegelsesglede - Sansemotorikk

 • Arbeide med alle sanseområder systematisk gjennom året for å styrke samspillet mellom sanser og bevegelser
 • Allsidig bruk av kroppen gjennom bevegelse
 • Bruker barnehagens nærmiljø aktivt og er mye ute hele året for blant annet å gi barna gode opplevelser i naturen
 • Har egen gapahuk og gode turmuligheter i umiddelbar nærhet
 • Gi barna mulighet til bevegelse i hverdagen for både å erfare seg selv og verden omkring

Lek

 • Et mål i seg selv
 • Naturlig og viktig samværs- og væremåte for barn
 • Lystbetont og skjer på barnas premisser
 • En allsidig aktivitet
 • Stimulerer kreativitet og fantasi
 • Tilfredsstiller viktige behov hos barnet
 • Stimulerer utviklingen på alle områder
 • Bearbeider og praktiserer virkeligheten
 • Viktig for læring og utviklingen av språk og kommunikasjon
 • Gjennom lek ærer å forholde seg til andre
 • Grunnlag for vennskap legges - å ha venner gir trivsel
 • Styrker identitet og selvfølelse

Relasjoner og vennskap

 • Gi barna  en trygg start i barnehagen
 • Gi barna mulighet til å knytte gode og trygge relasjoner til de voksne
 • Gi barna mulighet til å oppleve vennskap gjennom lek og samspill med andre barn
 • Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barn lærer i barndommen
 • Få støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger og gi barna tro på seg selv - livsmestring
 • Vil at barna skal oppleve barnehagen som et godt sted å være; - et sted de vil komme tilbake til

Realfag - i barnehagen: 

 • Vekt på naturfag
  • Fysiske fenomener
  • Natur og miljø
  • Kropp og helse
  • Forskerfrø
  • Programmering

Arbeidsmetoder med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap:

 • Sand barnehage arbeider i små og store prosjekter
 • Temaer tar i hovedsak utgangspunkt i barnas interesser og opplevelser
 • Den voksne er undrende, deltagende og veiledende
 • Fysisk innemiljø er tilrettelagt med «rom i rommet»
 • Basene samarbeider ofte på tvers i forhold til temaer og banas alder
 • Pedagogisk dokumentasjon
 • Observasjon og refleksjon rundt praksis