Kontaktopplysninger

Styrer:Ragnhild Bunes
Telefon: 62 97 83 94

Besøksdresse
Sigurd Hoels veg 13
2120 SAGSTUA

Postadresse
Nord-Odal kommune
Postmottak
Møllerbakken barnehage
Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA