Jordmor er tilstede på helsestasjonen på tirsdager.

Vi oppfordrer gravide til å ta kontakt tidlig i svangerskapet.