Medlemmer av FAU – 2016/2017 :

Leder: Stine Sannerud
Nestleder: Tonje Margrethe Holberg
Kasserer:   Elin Østli
Sekretær: Elin Nordlund Smith


Styremedlemmer: Vegar Nyborg, Lisbeth Rudshaug, Linda Irene Myhrer, Hege Anita Vestli Berg, Geir Soløst, Edit Nordberget, Elin Nordlund Smith, Rune Nor, Sonja Heierstad, Mona Johnsen          

Samarbeidsutvalget:             Stine Sannerud og Tonje Margrethe Holberg

Skolemiljøutvalget:               Stine Sannerud, Tonje Margrethe Holberg   

                                                 og Hege Anita Vestli  Berg   

                                     

 

Vedtekter:

 

Referater: