Fagplaner (UDIR)

Nord-Odal kommune - retningslinjer for lokalgitt eksamen

Nord-Odal kommune - retningslinger for elever_ muntlig eksamen

Fylkesmannen i Hedmark - retningslinger for klagebehandling

Utdanningsdirektoratet - føring av fravær på vitnemålet

Utdanningsdirektoratet - eksamen i grunnskolen

Om eksamen NOU 2017