Elevrådet består av en representant og en vara fra hver klasse. Det velges nye medlemmer hvert år. Elevrådet har faste møter hvor de tar opp temaer/innspill fra klassene og fra skolens ledelse. Elevrådet er også representert i SU og DUK - de unges kommunsestyre.

Skolen kontaktperson for elevrådet er Lene Renate Ullarøy.