Velkommen til Nord-Odal

Samarbeid hjem-skole

Garvik skole ønsker å ha et tett og godt samarbeid mellom hjem og skole. Planer og skjemaer vedrørende elevens skolehverdag finner du ovenfor under planer eller skjemaer. Vårt mål er at skolens personale og foreldre/foresatte har et åpent og vennlig forhold med tanke på elevens faglige og sosiale utvikling. Et godt samarbeid er viktig slik at vi sammen kan gjøre det beste for eleven.

Foreldre og forsatte kan forvente at skolen:

 • tar signal fra foreldre og foresatte på alvor
 • gir beskjeder på ukeplaner
 • tar umiddelbar kontakt dersom spesielle situasjoner oppstår
 • åpner for at forsatte kan ta kontaktnår de har behov for det
 • innkaller til foreldremøter 2 ganger i året
 • gjennomfører halvårlige utviklingssamtaler
 • letter til rette for skolemiljøtiltak
 • har en oppdatert hjemmeside
 • sender ut infoskriv flere ganger i året

Skolen forventer at foreldre/forsatte:

 • møter opp på foreldremøter og utviklingssamtaler
 • involverer seg i elevens skolearbeid og lekser
 • tar kontakt me kontaktlærer eller andre ansatte ved skolen dersom det er saker de øsnker å ta opp med skolen
 • følger opp beskjeder/meldinger fra lærer/rektor om ting som har skjedd på skolen
 • deltar i et positivt holdningsskapende arbeid med barna
 • stiller opp på sosiale aktiviteter som foreldrekontaktene arrangerer
 • fremmer saker og er aktiv i FAU

 

Sist endret: 26.10.2015
|
|