Sand

Sand ligger ved nordenden av Storsjøen. Her har du et godt kollektivtilbud med buss som tar deg til Eidsvoll, Gardermoen/Oslo og Kongsvinger. Sand har et bredt utvalg av butikker og servicetilbud. Her ligger også Sand sentralskole. Prestberget idrettsanlegg er hjemmearena både for friidrett og det aktive skøytemiljøet i Nord-Odal. Kulturhuset Milepelen med motell, kino, restaurant og bibliotek ligger i Sand. Byggefelt med ledige tomter:

Mo

Mo ligger nordøst for Storsjøen og består av tettstedene Gardvik, Knapper og Austvatn. Her har du flott utsikt til Storsjøen. Her finner du også kommunens moderne ungdomsskole med tilhørende idrettshall, samt Garvik skole og Mo barnehage.

Boligfeltet Garvikåsen ligger på østsida av Storsjøen. Feltet har flott utsikt over sjøen og naturen rundt, og er velsignet med gode solforhold året rundt. Garvikåsen befinner seg i gangavstand til private og offentlige servicetilbud med kjøpesenter, kafé, bank, barne- og ungdomsskole, svømmehall, barnehage, fritidsklubb, eldresenter og kirke. Ny idretttshall åpnet i januar 2009 ved skolene i Gardvik.

God bussforbindelse til kommunesenteret Sand, og til E16 ved Skarnes med buss- og togforbindelser til Kongsvinger og Oslo. Byggefelt med ledige tomter: