Velkommen til Nord-Odal

Elevrådet ved Sand Sentralskole

Elevrådet består av en representant og en vara fra hver klasse. Det velges nye medlemmer hvert år. Elevrådet har faste møter hvor de tar opp temaer/innspill fra klassene og fra skolens ledelse. Elevrådet er også representert i SU.

Skolen kontaktperson for elevrådet er Ann Helen Holter

Sist endret: 03.01.2017
|
|