Det er viktig for Sand sentralskole at det er et godt samarbeid mellom hjem og skole. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. Gjensidig kommunikasjon om elevenes trivsel, faglige og sosiale utvikling må stå sentralt. Det er viktig at eleven får vite at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er barnas trivsel, trygghet og læring.

 

Hva kan foreldrene forvente av skolen?

 • at foreldre kan ta kontakt når de har behov
 • at de blir tatt på alvor når de henvender seg til skolen
 • at skolen umiddelbart tar kontakt dersom spesielle situasjoner oppstår
 • at skolen ikke tolererer mobbing
 • at skolen legger til rette for skolemiljøtiltak
 • at skolen innkaller til to foreldremøter i året
 • at skolen gjennomfører en utviklingssamtale i halvåret
 • at de får uttrykke sin mening om skolen gjennom foreldreundersøkelsen
 • at det blir gitt informasjon og beskjeder på ukeplaner
 • at skolen sender info-skriv til hjemmene
 • at skolen har oppdatert hjemmeside

 

Hva kan skolen forvente av foreldrene?

 • at de engasjerer seg i sitt barns skolegang
 • at de støtter, oppmuntrer og hjelper barna i skolearbeidet
 • at de samarbeider med lærerne
 • at de bidrar til respekt og positiv omdømme av skolen
 • at de er med og tar ansvar for miljøet i gruppa, på trinnet og på skolen
 • at de tar kontakt med skolen ved konflikter, i vanskelige situasjoner og om mobbing skulle forekomme
 • at de deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler
 • at de følger med på informasjon som skolen gir
 • at de bidrar til en positiv skoleutvikling ved å svare på brukerundersøkelser
 • at de deltar i et positivt holdningsskapende arbeid sammen med barna
 • at de fremmer saker og er aktive i FAU

Planer

Skjemar