Vurdering for læring

Sand sentralskole deltar i den nasjonale satsinga "Vurdering for læring" 2015-16.

Klasseledelse

Våre mål er:

  • Lærere skal fremstå som tydelige ledere.
  • Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglige og sosiale utvikling.
  • Skolen skal holde kontakten med foresatte gjennom året.
  • Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring.

Fagplaner

Vårt mål er:

  • Skolen utarbeider årsplaner i alle fag på eget trinn ut fra kompetansemålene i Kunnskapsløftet.