Veiledningsark for ulike type byggetiltak

 1. Bruksendring (12-2017)
 2. Byggeplaner- hva er unntatt og hva må du søke om? (12-2017)
 3. Driftsbygninger i landbruket (12-2017)
 4. Enebolig og fritidsbolig (12-2017)
 5. Etablering av ny leilighet i eksisterende bygg (12-2017)
 6. Fasadeendring (12-2017)
 7. Forstøtningsmur (12-2017)
 8. Garasje, bod o.l. (12-2017)
 9. Gjerde og levegg (12-2017)
 10. Pipe og ildsted (02-2017)
 11. Skilt og reklame (12-2017)
 12. Større bygg (12-2017)
 13. Tilbygg til bolig (12-2017)
 14. Veiledning for etablering av familiebarnehage (12-2017)
 15. Veranda, balkong og terrasse (12-2017)
 16. Bygg selv - mindre byggearbeid på bebygd eiendom (12-2017)
 17. Tegninger - hva kreves? (06-2015)
 18. Dispensasjon (12-2017)
 19. Situasjonsplan - Hva kreves? (06-2015)
 20. Nabovarsel - innhold og varslingsmåter (06-2015)
 21. Hva skal være i orden før du kan bygge garasje eller små tilbygg uten å søke? (12-2017)
 22. Forhåndskonferanse (01-2017)
 23. Fradeling for opprettelse av ny eiendom (06-2016)
 24. Seksjonering (02-2018)
  1. Vedlegg til seksjonering
 25. Riving (12-2017)
 26. Solenergianlegg (03-2018)
 27. Basseng (04-2018)
 28. Avkjørsel fra fylkesveg (Ekstern lenke)

Til slutt deler vi en liten videosnutt fra Direktoratet for byggkvalitet, som handler om å bygge garasje: