Veiledningsark for ulike type byggetiltak

 1. Bruksendring (01012016)
 2. Byggeplaner- hva er unntatt og hva må du søke om? (01012016)
 3. Driftsbygninger i landbruket (01012016)
 4. Enebolig og fritidsbolig (01012016)
 5. Etablering av ny leilighet i eksisterende bygg (01012016)
 6. Fasadeendring (01012016)
 7. Forstøtningsmur (01012016)
 8. Garasje, bod o.l. (01012016)
 9. Gjerde og levegg (01012016)
 10. Pipe og ildsted (01012016)
 11. Skilt og reklame (01012016)
 12. Større bygg (01012016)
 13. Tilbygg til bolig (01012016)
 14. Veiledning for etablering av familiebarnehage (01012016)
 15. Veranda, balkong og terrasse (01012016)
 16. Bygg selv - mindre byggearbeid på bebygd eiendom (10062015)
 17. Tegninger - hva kreves? (10062015)
 18. Dispensasjon (10062015)
 19. Situasjonsplan - Hva kreves? (10062015)
 20. Nabovarsel - innhold og varslingsmåter (10062015)
 21. Hva skal være i orden før du kan bygge garasje eller små tilbygg uten å søke? (10062015)
 22. Forhåndskonferanse (11082015)