Samarbeidet mellom hjem og skole er formalisert gjennom Foreldrerådet som består av alle foreldrene til elevene ved skolen. Foreldrerådet velger et eget arbeidsutvalg (FAU).

Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter for elever, foreldre, undervisningspersonal, andre ansatte, politikere og kommunen.

Skolemiljøutvalget (SMU) består av representanter for de samme gruppene, men foreldrene og elevene skal her være i flertall. Dette utvalget har rett til å uttale seg om alle saker som dreier seg om elevenes fysiske og psykososiale forhold etter §9a i Opplæringsloven.