• Vurdering for læring
    • Nord-Odal ungdomsskole deltar i den nasjonale satsinga "Vurdering for læring" 2015-16.
  • Fagplaner
    • Glåmdalsdistriktet har sammen laget lokale fagplaner ut fra de nasjonale fagplanene i Kunnskapsløftet. Skolen arbeider nå med å tilpasse disse planene lokalt.
  • Ungdomstrinn i utvikling
    • ​Dette handler for vår del om lesing i alle fag, og vi viderefører vår satsing på bedre leseforståelse og arbeidet med å integrere leseteknikker i alle fag.