• Kultur for læring
  • Alle skolene i kommunen deltar på forsknings- og utviklingsprosjektet for Læring.
   20 kommuner, 22 skoler og 2200 lærere i Hedmak i samarbeid med Høgskolen i Hedmark skoleeiere og næringsliv har gått sammen for å øke vår kompetanse og søke å øke elevenes læringsutbytte.
 • Vurdering for læring
  • Nord-Odal ungdomsskole deltar i den nasjonale satsinga "Vurdering for læring".
 • Fagplaner
  • Glåmdalsdistriktet har sammen laget lokale fagplaner ut fra de nasjonale fagplanene i Kunnskapsløftet. Skolen arbeider nå med å tilpasse disse planene lokalt.
 • Ungdomstrinn i utvikling
  • ​Dette handler for vår del om lesing i alle fag, og vi viderefører vår satsing på bedre leseforståelse og arbeidet med å integrere leseteknikker i alle fag.