Velkommen til Nord-Odal

Velkommen til Sand sentralskole!

Sand sentralskole er en barneskole fra 1957 og ligger i naturskjønne omgivelser i nærheten av Sand sentrum i Nord-Odal kommune. Skolen har 216 elever som fordeler seg fra 1 – 7. trinn. På hvert trinn er det vanligvis to kontaktlærere som har ansvar for veiledning og oppfølging av den enkelte elev og for kontakt med hjemmet. Totalt er det 29 ansatte ved skolen.

Skolen ligger ved siden av Sigurd Hoels barndomshjem og skolemuseum. Sand sentralskole har stort uteområde og skogen er en populær lekeplass. Her finner vi gapahuk med bålplass, lekeapparater av forskjellige slag, fotballbaner, basketballbane, hinderløype m.m. Om vinteren har vi fine løyper og bakker som blir mye brukt både til aking, skileik og skigåing.

I friminuttene har vi aktivitetsledere. Disse har som oppgave å organisere en rekke leker. Her inviteres alle elever til å delta i lek sammen med andre elever.

Skolen tilbyr leksehjelp og skolefritidsordning (SFO) for alle elever på 1. – 4. trinn. SFO har 80 elever.

Skolens visjon er:

«Vegen gjennom livet med undring, kunnskap og glede»

Satsningsområder:

  • Klasseledelse
  • Vurdering for læring
  • Fagplaner   
  • Kultur for læring

Pedagogisk plattform                                                                              

Sist endret: 03.01.2017
|
|