Velkommen til Nord-Odal

Siste nytt

Velkommen til Garvik skole!

 

                            

Garvik skoles visjon  - et god sted å være og et godt sted å lære

Garvik skole har et fantastisk uteområde og ligger flott ovenfor Storsjøen i Nord-Odal kommune. Skolen er relativt nybygd og har rundt 185 elever. Personalet ved Garvik skole er opptatt av elevenes læringsmiljø, og vi samarbeider tett med både elevene og hjemmene for å nå visjonen vår. Vi ønsker at alle skal bidra til et positivt miljø med høy trivsel. Vi arbeider derfor med Hjertevekst, Mitt valg og har aktivitetsledere ute i friminuttene. Tenk smart - vær en venn er et av mottoene vi arbeider med. 

Elevenes læringsutbytte er i fokus gjennom satsingsområdene våre. Vi har fokus på klasseledelse, tilpasset opplæring og underveisvurdering for å få et godt læringstrykk. Vi vektlegger at "Du kan bli hva du vil" - bare du øver så får du det til!

 

 

Sist endret: 10.03.2016
|
|