StyrerAstrid Sutterud 
Telefon62 97 82 60
AvdelingerOppistun (960 93 088)
Veststun (960 93 090)
Øststun (960 93 091)
Nordstun (960 93 096)
Midtstun (960 93 092)
Søstun (960 93 094)
BesøksadresseTiurvegen 7, 2120 SAGSTUA

 

Sand barnehage er kommunal og ligger i Sand sentrum. Sand barnehage har nyrestaurerte, lyse og romslige lokaler.

Verdigrunnlag

 • Alle skal ha mulighet til å delta i et inkluderende fellesskap uavhengig av alder, funksjonsnivå, kjønn og bakgrunn
 • Vi må være bevisst på at vi alle – barn og voksne – påvirker hverandre og derved hverandres selvfølelse og atferd
 • Alle skal oppleve at de har betydning for fellesskapet
 • Gjennom lek skapes samhold
 • Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg

Pedagogisk plattform:

Sand barnehage har latt seg inspirere av Reggio Emilias filosofi som passer godt i forhold til vår pedagogiske plattform og barns medvirkning.

Sand barnehage tenker at barn:

 • Er i stadig utvikling, med muligheter til å ta i bruk sine ressurser..
 • Må samhandle med andre i et demokratisk fellesskap.
 • Kan ta ansvar for egne handlinger ut fra alder og modenhet
 • Preges av tidligere opplevelser og erfaringer.
 • Har mulighet til endring, men noen ganger trenger det hjelp i prosessen

Sand barnehage tenker at barn lærer:

 • Gjennom lek, opplevelse og aktiv handling.
 • Gjennom aktiviteter og erfaringer som gir mening for dem og som opptar dem.
 • Ved å undre seg, gjennom å stille spørsmål og gjennom å undersøke.
 • Gjennom mestring og derved utvikler de god selvfølelse og mot til å gjøre det de ikke kan.

 

Postadresse
Nord-Odal kommune, Postmottak, Sand barnehage, Herredsvegen 2, 2120 SAGSTUA