StyrerAstrid Sutterud 
Telefon62 97 82 60
BesøksadresseTiurvegen 7, 2120 SAGSTUA

 

Sand barnehage er kommunal og ligger i Sand sentrum. Sand barnehage har nyrestaurerte, lyse og romslige lokaler.

Verdigrunnlag

 • Alle skal ha mulighet til å delta i et inkluderende fellesskap uavhengig av alder, funksjonsnivå, kjønn og bakgrunn
 • Vi må være bevisst på at vi alle – barn og voksne – påvirker hverandre og derved hverandres selvfølelse og atferd
 • Alle skal oppleve at de har betydning for fellesskapet
 • Gjennom lek skapes samhold
 • Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg

Pedagogisk plattform:

Sand barnehage har latt seg inspirere av Reggio Emilias filosofi som passer godt i forhold til vår pedagogiske plattform og barns medvirkning.

Sand barnehage tenker at barn:

 • Er i stadig utvikling, med muligheter til å ta i bruk sine ressurser..
 • Må samhandle med andre i et demokratisk fellesskap.
 • Kan ta ansvar for egne handlinger ut fra alder og modenhet
 • Preges av tidligere opplevelser og erfaringer.
 • Har mulighet til endring, men noen ganger trenger det hjelp i prosessen

Sand barnehage tenker at barn lærer:

 • Gjennom lek, opplevelse og aktiv handling.
 • Gjennom aktiviteter og erfaringer som gir mening for dem og som opptar dem.
 • Ved å undre seg, gjennom å stille spørsmål og gjennom å undersøke.
 • Gjennom mestring og derved utvikler de god selvfølelse og mot til å gjøre det de ikke kan.

 

Postadresse
Nord-Odal kommune, Postmottak, Sand barnehage, Herredsvegen 2, 2120 SAGSTUA