Sand barnehage er kommunal og ligger i Sand sentrum. Barnehagen har 6 baser, hvorav 4 ligger i hovedbygget, med plass til ca. 70 barn,  og 2 baser i avdeling Hamninga, som er nærliggende lokaler i gangavstand med plass til 18 barn.
Både hovedbygget og Hamninga har nyrestaurerte, lyse og romslige lokaler.

Verdigrunnlag

 • Alle skal ha mulighet til å delta i et inkluderende fellesskap uavhengig av alder, funksjonsnivå, kjønn og bakgrunn
 • Vi må bevisstheten om at vi alle – barn og voksne – påvirker hverandre og derved hverandres selvfølelse og atferd
 • Alle skal oppleve at de har betydning for fellesskapet
 • Gjennom lek skapes samhold
 • Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg

Pedagogisk plattform: 

Sand barnehage har latt seg inspirere av Reggio Emilias filosofi som passer godt i forhold til vår pedagogiske plattform og barns medvirkning.

Sand barnehage tenker at barn:

 • Er i stadig utvikling, med muligheter til å ta i bruk sine ressurser..
 • Må samhandle med andre i et demokratisk fellesskap.
 • Kan ta ansvar for egne handlinger ut fra alder og modenhet
 • Preges av tidligere opplevelser og erfaringer.
 • Har mulighet til endring, men noen ganger trenger det hjelp i prosessen

Sand barnehage tenker at barn lærer:

 • Gjennom lek, opplevelse og aktiv handling.
 • Gjennom aktiviteter og erfaringer som gir mening for dem og som opptar dem.
 • Ved å undre seg, gjennom å stille spørsmål og gjennom å undersøke.
 • Gjennom mestring og derved utvikler de god selvfølelse og mot til å gjøre det de ikke kan.