Sand barnehage, bygning og uteområde 1

 

Styrer

Assisterende styrer

Astrid Sutterud

Anne Gundersen 

Telefon62 97 82 60
AvdelingerOppistun (960 93 088)
Veststun (960 93 090)
Øststun (960 93 091)
Nordstun (960 93 096)
Midtstun (960 93 092)
Søstun (960 93 094)
BesøksadresseTiurvegen 7, 2120 SAGSTUA

 

Sand barnehage er kommunal og ligger i Sand sentrum. Sand barnehage har lyse og romslige lokaler.

Verdigrunnlag

 • Alle skal ha mulighet til å delta og medvirke i et inkluderende, demokratisk fellesskap
 • Alle skal oppleve at de har betydning for fellesskapet
 • Barn er aktivt handlende mennesker i motstning til passive mottakere
 • Barns oppdagerglede og utforskertrang må ivaretas
 • Gjennom lek skapes samhold
 • Vi må beholde bevisstheten om at vi alle – barn og voksne – påvirkes av hverandre og av våre omgivelser, og derved vår selvfølelse og atferd
 • Barndommen har egenverdi

Pedagogisk plattform:

Sand barnehage har latt seg inspirere av Reggio Emilias filosofi som passer godt i forhold til vår pedagogiske plattform og barns medvirkning.

Sand barnehage tenker at barn:

 • Er i stadig utvikling, med muligheter til å ta i bruk sine ressurser
 • Må samhandle med andre i et demokratisk fellesskap
 • Kan ta ansvar for egne handlinger ut fra alder og funksjonsnivå
 • Preges av tidligere opplevelser og erfaringer
 • Har ulike  interesser, forutsetninger og evner
 • Må få mulighet til å medvirke i sin egen hverdag
 • Har mulighet til endring, men noen ganger trenger det hjelp i prosessen

Sand barnehage tenker at barn lærer:

 • Gjennom gjennom leke, opplevelse, undersøking og utforsking i samspill med andre
 • Gjennom å være nysgjerrige og vitebegjærlige
 • Gjennom aktiviteter og erfaringer som gir mening for dem og som opptar dem
 • Gjennom mestring og derved utvikler de god selvfølelse og mot til å gjøre det de ikke kan

 

Postadresse
Nord-Odal kommune, Postmottak, Sand barnehage, Herredsvegen 2, 2120 SAGSTUA