Velkommen til Nord-Odal

Siste nytt

Møllerbakken barnhage

Møllerbakken barnehage ligger i et boligområde sentralt på Sand. Det er gangavstand til Sand Sentralskole, og Sand sentrum. Barnehagen ble bygget i 1985,  pusset opp og påbygd i 2008. Den har et flott uteareal, med kuppert terreng, som gir barna mange varierte utfordringer.Vi har barn i aldersgruppen 1-6 år, fordelt på 2 avdelinger. Det er nært samarbeid mellom avdelingene.

Satsningsområder 2016/2017:

  • Språk,
  • Sosial kompetanse
  • Motorikk
  • Lek

Vi vektlegger:

  • God kommunikasjon med foreldre, for å skape trygghet for barn og foreldre
  • Positivt forhold til naturen. Hver uke er vi på tur, vi har mange fine turmål i nærmiljøet. Barnehagen har egen gapahuk som er et populært turmål.
  • Aldersinndelte grupper. Vi har ulike mål for gruppene, slik at barna opplever progresjon i takt med sin alder og sitt utviklingsnivå.Skaper tilhørighet blant jevnaldrende.
Sist endret: 21.02.2017
|
|