StyrerLise Berg
Telefon62 97 83 90
AvdelingerTassen (960 93 110)
Kaninstua (960 93 108)
Revehiet (960 93 106)
BesøksadresseÅkervegen 2, 2133 GARDVIK

 

Mo Barnehage ligger i Mo. Barnehagen ble åpnet i 1988, renovert innvendig og utvendig 2008. Barnehagen har nærhet til skogen, Storsjøen, Garvik skole, Nord-Odal ungdomsskole, Nord-Odal idrettshall og butikker.

Barnehagen har tre avdelinger:

 • Tassen 1-3 år
 • Kaninstua 2- 4 år
 • Revehiet 4- 6 år

Våre satsningsområder

 • Språk: språkutvikling - begreper - læringsmiljø
 • Bevegelsesglede:  friluftsliv/uteliv - motoriske ferdigheter
 • Innkluderende felleskap: vennskap - lek - sosial kompetanse

Våre mål er:

 • Engasjerte voksne som fungerer som trygg base for barnet i møte med barnehagen og gjennom den tiden barna er i barnehagen.
 • Støtte og tilrettelegging for barn og foreldre med ulike behov.
 • Organisert hverdag med veksling mellom barnas lekeinitiativ og perioder med fellesaktiviteter – i barnehagen og på tur.
 • Pedagogiske planer med rom for medvirkning og undring.
 • Språklige beviste voksne som er medskaper til godt språkmiljø og språkglede.
 • En barnehage som har fokus på barnas helse og sikkerhet.