Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Kommunen ønsker å motta alle søknader elektronisk og oppfordrer søkere til å benytte vårt webverktøy Easycruit. Her finner du en oversikt over våre ledige stillinger.

Kort om søkeprosessen
Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjør du ved å opprette en egen brukeridentitet og et passord i det søkesystemet som kommunen bruker.

CV i basen vår
Du behøver ikke registrere ny CV for hver gang du søker en jobb i kommunen. Du bruker den CVen du har lagt inn og skriver en kortfattet søknadstekst i tillegg. Du kan selv slette din CV når du ikke lenger ønsker å ha den liggende i CV-basen vår.

Er du interessert i stilling hos kommunen og det ikke er noen aktuell stilling du kan søke på kan du registrere deg i Easycruit ved å legge inn din CV. Du vil også kunne be om å få tilsendt varsel om aktuelle stillingsutlysninger.

Meroffentlighet
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest / vandelsattest
Flere av stillingene krever at det leveres politiattest. På nettsida til politiet kan du lese om politiattest / vandelsattest.