Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Kommunen ønsker å motta alle søknader elektronisk og oppfordrer søkere til å benytte vårt søknadsskjema.  

Meroffentlighet
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest / vandelsattest
Flere av stillingene krever at det leveres politiattest. På nettsida til politiet kan du lese om politiattest / vandelsattest.

Her finner du en oversikt over våre ledige stillinger.