Formålet med Etablererkurset er å gi den enkelte etablerer:

• Et best mulig beslutningsgrunnlag
• Grunnlag for en mer solid forretningsvirksomhet
• Selvinnsikt og selvledelse
• Et godt nettverk

Den første kurskvelden vil det bli lagt vekt på ressurskartlegging, avklaring av idè og motivasjon. I etterkant av den første kurskvelden vil det tilbys èn veiledningstime med førstelinjetjenesten. Videre vil de neste fire kurskveldene inneholde temaene produkt og marked (2 kurskvelder) og økonomi og selvledelse (2 kurskvelder). Den siste kurskvelden kan hver deltaker få presentere sin forretningsmodell foran et panel bestående av deltakere fra næringsapparatet og bank.

Den første kurskvelden er gratis. I tillegg tilbys èn veiledningstime med næringsapparatet i din kommune.

Sted: Vekstsenteret, Otervegen 26, Kongsvinger

Kursholder: Kjersti Rinde Omsted, Rolf Finsrud, Aud Christensen

Dato for kurskveldene (tirsdager):
28. februar
07. mars
14. mars
21. mars
28. mars
04. april

Den første kurskvelden er gratis. I tillegg tilbys èn veiledningstime med næringsapparatet i din kommune.

Fra og med 2. kurskveld har kurset en egenandel på kr. 1.100 (for hele kurset) per deltakerbedrift. Bindende påmelding. Alle deltakerbedrifter får i tillegg til kurset 5 egne timer med veiledning.


Påmelding