Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom. Nord-Odal kommune har boplikt både på landbrukseiendommer og boliger. For landbrukseiendommer er boplikten personlig, dvs at den som boplikten gjelder må være registrert som bosatt på eiendommen

Se mer om boplikt på Landbruksdirektoratets hjemmeside.