Alle som vil forhandle, kjøpe og/eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, også kalt sprøytesertifikat. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve

Kommunen utsteder autorisasjonsbeviss, men det er Mattilsynet som har ansvar for ordningen, se mer på deres hjemmeside.