Nord-Odal kommune har et godt samarbeid med lokalt næringsliv og kan skryte av å være vertskap for bedrifter med  spisskompetanse - inkludert et internasjonalt forskningssenter innen kjemiske byggevarer. Kommunen ligger strategisk plassert med tilgang til et stort marked innenfor en 1 time. (Eidsvoll, Gardermoen, Jessheim, Kongsvinger, Hamarregionen).

Redusert arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du fordelen av redusert arbeidsgiveravgift. Nord-Odal er i sone II, dvs at satsen er 10,6% i motsetning til vanlig sats som er 14,1%. Odølingene har ry som dyktig, pålitelig og stabil arbeidskraft med betydelig kompetanse innen bygg- og anlegg, industri og logistikk/transport.

Kommunen ønsker å tilrettelegge for næringsutvikling. Dette vises blant annet gjennom at vi:

  • Jobber for å utvide industriområdet Granerud nord for Sand sentrum
  • Tilrettelegger for utvidelse av hjørnestensbedriften Mapei gjennom salg av kommunal eiendom
  • Jobber for å utvikle Sand sentrum både med fokus på bolig og næring i smarbeid med private aktører
  • Ordfører og næringssjef kommer gjerne på bedriftsbesøk
  • Jobber med å utarbeide en egen næringsstrategi med utgangspunkt i Kongsvingerregionens strategi
  • Jobber for å etablere et lokalmatnettverk
  • Har fokus på utvikling av detaljvarehandel, service og besøks/opplevelsesnæringen
  • Utvidet Milepelen Vertshus fra motell til moderne hotell med 26 rom. Dette gir bedre overnattingsmuligheter for forretningskunder
  • Støtter Odal Næringsforum og Sand Sentrumsforening

Sammen om regional satsing på næringsutvikling

Nord-Odal er med i Byregionprosjektet og kommunestyret vedtok 3. november 2016 "Næringsstrategi for Kongsvingerregionen".

Kongsvingerregionen har også utviklet en egen næringsweb. Trykk på ikonet for å åpne kongsvingerregionen.no

Forskning på Mapei
Fra Mapei