Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. "Erverv" er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Utfyllende opplysninger om konsesjonsloven og tilhørende forskrifter finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside

Nord-Odal kommune har vedtatt Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense). Forskriften finner du på Lovdata
Det betyr at det er boplikt på boliger i kommunen. Du kan lese mer om boplikt for boliger og landbrukseiendommer i kommunen på kommunens hjemmeside