Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. "Erverv" er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Utfyllende opplysninger om konsesjonsloven og tilhørende forskrifter finner du på Landbruksdirektorates hjemmeside (landbruksdirektoratet.no).

Nord-Odal kommune har vedtatt forskrift om nedsatt konsesjonsgrense(nullgrense) (lovdata.no), det betyr at det er boplikt på boliger i kommunen.