Brannvesenet har som oppgave å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og mot andre akutte ulykker.

Beredskapsavdelingen består i Nord-Odal av 16 motiverte personer som ivaretar oppgaver som:
Slukke branner, røykdykking, trafikkulykker, redningsoppdrag med dyr og personer i nød, assistere luftambulanse og ambulanse med hjertestans og bærehjelp, akutt forurensning, vannredning samt lense og pumpeoppdrag.

Brannstasjonen ligger i Herredsvegen 2 i Kommunehuset på Sand. Den er ikke bemannet men har dreiende hjemmevakt. Den inneholder:

  • Scania tankbil 12.000 liter
  • Mercedes brann og redningsbil for 5 mannskaper.
  • Mercedes skogbrannbil
  • VW mannskapsbil
  • 2 stk. Isuzu Feier/befalsbiler
  • ATV

Brannvesenet har gode og omfattende samarbeidsavtaler med nabobrannvesen og IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensing)