Velkommen til Nord-Odal

Salg av kurs

Brannvesenet holder kurs i følgende emner:

  • Brannvernlederkurs
  • Kurs i varme arbeider
  • Slokkekurs
  • Brannvernopplæring tilpasset behov        

Kursene settes opp ved etterspørsel eller annonsering.
Vi er fleksible med tidspunkt og gjennomfører gjerne på kveldstid om dette er best for deltakerne.

 

Kurs Pris Kommentarer

Priser pr 18.05.2015:

Varme arbeider

2490,-

inkludert lærebok, sertifikat, lunsj og slokkeøvelse

For større grupper kan det avtales egen pris
Brannvernlederkurs

1550,-

Heldagskurs
Dokumentert slokkeøvelse (VA)

300,-

250,- over grupper på 10 personer

Til det nettbaserte kurset for varme arbeider
Brannvernopplæring Pris avtales etter omfang og selvkost Settes opp etter ønske

 

Sist endret: 26.10.2015
|
|