Pyrotekniske effekter

Det er bestemt at det ikke skal benyttes pyrotekniske effekter på arrangementer i kommunale bygg.

Salg av fyrverkeri

Frist for å søke om å selge fyrverkeri er 1. mai. Skjema for søknad finnes elektronisk i kommunens søknadssenter. Nødvendige vedlegg om kompetanse, lagring o.l, må legges ved.

Salgsperioden er begrenset til perioden 27.12. til 31.12. og kan ikke overskride forretningens åpningstider.