§ 13 bygg er en samlebetegnelse for særskilte brannobjekt som brannvesenet anser for å ha en høynet risiko eller konsekvens ved brann. Dette er bygg hvor det oppholder seg mange mennesker eller bygg som har stor verdi i kraft av sin aktivitet eller beskaffenhet.

Brannvesenet vurderer årlig hvilke bygg som kan ha denne risikoen og fører tilsyn med særskilte brannobjekter en gang i året.

Tilsynet ender opp med en rapport som angir avvik og anmerkninger. Disse følges igjen opp med sanksjonsmidler for å sikre at alle bygg er på et lovlig nivå i forhold til brann og rømningssikkerhet.