SkigardHovedarbeidsområdene er statlig lovpålagte oppgaver innen tilskuddsforvaltning, lovforvaltning og næringsutvikling.

Lovforvaltningen er hovedsakelig knyttet til jordlov, konsesjonslov og odelslov.

Næringsutvikling er blant annet knyttet til behandling av søknader til kommunens næringsfond, Innovasjon Norge innen eller i tilknytning til landbruket. Det kan gis lån og tilskudd til jordbruk og skogbruk, såvel som de fleste andre næringer.

Har du på utkikk etter å etablere eller videreutvikle virksomheten, kan du finne mye nyttig informasjon på Kongsvingerregionens felles næringsweb:
www.kongsvingerregionen.no