Velkommen til Nord-Odal

Landbruk og næring

SkigardHovedarbeidsområdene er statlig lovpålagte oppgaver innen tilskuddsforvaltning, lovforvaltning og næringsutvikling.

Lovforvaltningen er hovedsakelig knyttet til jordlov, konsesjonslov og odelslov.

Næringsutvikling er blant annet knyttet til behandling av søknader til kommunens næringsfond, Innovasjon Norge innen eller i tilknytning til landbruket. Det kan gis lån og tilskudd både innen tradisjonelt jordbruk og skogbruk og til tilleggsnæringer.

Sist endret: 30.11.2015
|
|