Nord-Odal brann- og redningstjeneste er delt inn i beredskapsavdeling og forebyggende avdeling.

Brannsjef:Steinar Saugnes995 28 580
Forebyggende avdeling, branninspektørRune Ekornhol950 75 491
Vakthavende befal 957 84 912
FeierSteffan Bunes400 39 552

Alle brannmannskaper er deltidmannskap og er i andre jobber. Styrken består av 4 befal og 12 mannskaper. Det er organisert beredskapslag, bestående av ett befal og tre mannskap som har beredskapsvakt en uke av gangen.

Brannmeldinger skjer via regional 110-sentral Innlandet, lokalisert på Hamar.