Velkommen til Nord-Odal

Brann- og redningstjeneste

Nord-Odal brann- og redningstjeneste er delt inn i beredskapsavdeling og forebyggende avdeling.

Brannsjef: Steinar Saugnes 995 28 580
Forebyggende avdeling, branninspektør Rune Ekornhol 950 75 491
Vakthavende befal   957 84 912

Alle brannmannskaper er deltidmannskap og er i andre jobber. Styrken består av 4 befal og 12 mannskaper. Det er organisert beredskapslag, bestående av ett befal og tre mannskap som har beredskapsvakt en uke av gangen.

Brannmeldinger skjer via regional 110- sentral på Elverum.


Sist endret: 13.11.2015
|
|