Nord-Odal legesenter har åpningstid kl. 08.30-15.00 hver ukedag. Onsdager fra kl 09.00.

Du kan bestille time/resepter ved å registrere deg i Pasient Sky. Du finner Nord-Odal legesenter i lista og registrerer deg der. Det finnes også app til nedlasting både i AppStore og Google Play.
 

Det er følgende leger ved Nord-Odal legesenter:

Nils Ytteborg
Audun Langhelle
Ulrikke Silberhorn
Ahmad Khalid
Bilal Ishaq

Nord-Odal kommune har plikt til å ta i mot turnuslege, som siste del av utdannelsen til å være autorisert lege. Hver turnuslege er i praksis ved legesenteret i 6 måneder og står under veiledning av Nils Ytteborg.
 

Daglegevakt
Legene ved Nord-Odal legesenter har øyeblikkelig hjelp en dag hver fra mandag til og med fredag kl 08.00 - 16.00

Øyeblikkelig hjelp er situasjoner der det oppstår akutt behov for undersøkelse og behandling blant annet for å:
-gjenopprette og/eller vedlikeholde vitale funksjoner
-forhindre og/eller begrense alvorlig funksjonsnedsettelse som følge av
 skade eller sykdom
-gi adekvat smertebehandling ved smerter av kortvarig art
 (jfr. forskrift til lov om pasientrettigheter av 02.06.1999, nr. 63) 
 
Legevakt utenom kontortid
Fra 04.04.06 er all legevakt fra kl. 16.00 - 08.00 og i helger/høytider stasjonert ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger.
Tlf. 62 97 14 44

Valg av fastlege
Det er mulig å velge fastlege på sida til helsenorge.no

Klage
Klage på tjenesten sendes i brev til kommuneoverlege I, Herredsvegen 2, 2120  Sagstua.
Kommunelegen foretar saksbehandling og saken kan klages videre til Fylkeslegen i Hedmark.