Helsestasjon- og skolehelsetjenesten driver med forebyggende helsearbeid rettet mot gravide, sped- og småbarn, skoleelever, ungdom og deres familier.

  • Alle som oppholder seg i kommunen har rett til helsetjenester fra helsestasjonen
  • Tjenesten er gratis og tilgjengelig hele året
  • Avtale om time settes opp ved henvendelser
  • Tjenesten er et tilbud for gravide, barn og ungdom fra 0-25 år
  • Personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven

Nord-Odal helsestasjon har følgende tilbud:

  • Svangerskapsomsorg
  • Helsestasjon for sped- og småbarn
  • Skolehelsetjenesten
  • Helsestasjon for ungdom (HFU)
  • Smittevern

Når det gjelder utenlandsvaksiner er det ikke lenger helsestasjonen som setter disse, du må bestille time for dette hos din fastlege.

Lenker til gjeldende lovverk:

 

Åpningstider: mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

Helsestasjonen kan også treffes på telefon 62 97 82 31: tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 til kl.11.00. Ut over dette kan du legge igjen beskjed på Servicekontoret på 62 97 81 00, og vi tar kontakt så snart vi kan.