Nord-Odal Helsestasjon arbeider med forebyggende helsearbeid rettet mot gravide, sped- og småbarn, skoleelever, ungdom og deres familier.

  • Alle som oppholder seg i kommunen har rett til helsetjenester fra helsestasjonen.
  • Tjenesten er gratis og tilgjengelig hele året.
  • Avtale om time settes opp ved henvendelser.
  • Tjenesten er et tilbud for gravide, barn og ungdom fra 0-20 år

Nord-Odal Helsestasjon har følgende tilbud:

  • Svangerskapskontroll
  • Helsestasjon for sped- og småbarn
  • Skolehelsetjenesten
  • Ungdomshelsestasjon
  • Smittevern og utenlandsvaksiner

 

Åpningstider mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00,

Helsestasjon kan også treffes på telefon: tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 til kl.11.00. Ut over dette kan du legge igjen beskjed på Servicekontoret og vi tar kontakt så snart vi kan.