Nord-Odal Helsestasjon arbeider med forebyggende helsearbeid rettet mot gravide, sped- og småbarn, skoleelever, ungdom og deres familier.

 • Alle som oppholder seg i kommunen har rett til helsetjenester fra helsestasjonen.

 • Tjenesten er gratis og tilgjengelig hele året.

 • Avtale om time settes opp ved henvendelser.

 • Tjenesten er et tilbud for gravide, barn og ungdom fra 0-25 år.

 • Personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

   

Nord-Odal Helsestasjon har følgende tilbud:

 • Svangerskapskontroll

 • Helsestasjon for sped- og småbarn

 • Skolehelsetjenesten

 • Ungdomshelsetjenesten

 • Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

 • Smittevern og utenlandsvaksiner (http://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/aktuelle-reisevaksiner/)

Lenker til gjeldende lovverk:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Åpningstider mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00

Helsestasjon kan også treffes på telefon 62 97 82 31: tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 til kl.11.00. Ut over dette kan du legge igjen beskjed på Servicekontoret på 62 97 81 00 og vi tar kontakt så snart vi kan.