Nord-Odal Helsestasjon arbeider med forebyggende helsearbeid rettet mot gravide, sped- og småbarn, skoleelever, ungdom og deres familier.

 • Alle som oppholder seg i kommunen har rett til helsetjenester fra helsestasjonen.

 • Tjenesten er gratis og tilgjengelig hele året.

 • Avtale om time settes opp ved henvendelser.

 • Tjenesten er et tilbud for gravide, barn og ungdom fra 0-25 år.

 • Personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

   

Nord-Odal Helsestasjon har følgende tilbud:

 • Svangerskapskontroll

 • Helsestasjon for sped- og småbarn

 • Skolehelsetjenesten

 • Ungdomshelsetjenesten

 • Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

 • Smittevern og utenlandsvaksiner (http://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/aktuelle-reisevaksiner/)

Lenker til gjeldende lovverk:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Åpningstider mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00

Helsestasjon kan også treffes på telefon 629 78231: tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 til kl.11.00. Ut over dette kan du legge igjen beskjed på Servicekontoret på 628 782100 og vi tar kontakt så snart vi kan.